Skvaltkvarnen

Skvaltan var en enkel kvarn. På en lodrät axel satt ett litet skovelhjul som var nersänkt i ett vattendrag. I övre änden av axeln satt den så kallade löparstenen fastsatt. Hjulet drevs horisontellt av vattnet och drev axeln runt med löparstenen mot den liggande understenen.

Stenarna kunde vara 60-120 cm i diameter. För att få den kraft på vattnet man önskade byggdes ofta små dammar, där man kunde reglera vattenmängden.

LÄGESBESKRIVNING