MEDLEMSKAP

Lofsdalens Kulturförening har som syfte att tillvarata och förvalta kulturvärden i bygden samt initiera aktiviteter med anknytning till kulturområdet, för såväl bofast som för turister.

Föreningen välkomnar alla goda krafter och är öppen för alla som vill stödja verksamheten. Du är varmt välkommen att gå med i föreningen. Medlemskapet är kalenderårsbundet, jan-december.