SPONSRING • SAMARBETEN • UTVECKLING

Anslag • Bidrag • Projekt

En förutsättning för att kunna driva Lofsdalens kulturförening är, förutom medlemmarnas engagemang, att det finns ekonomiska medel för verksamheten. Behoven kan gälla underhåll och reparationer av byggnaderna, samt medel för nyproduktion och utveckling av aktiviteter och evenemang.

Bra kulturverksamhet är inte gratis! Föreningen tar tacksamt emot sponsring från företag och enskilda samt förslag på samverkan och samarbeten med andra aktörer för att uppnå större värden. 

Under 2016/17 har vi mottagit medel från Länsstyrelsen/Jordbruksverket för restaurering av taket på Rombovallen och Bygdemedel för att påbörja ett restaureringsarbete på Skvaltkvarnen. Det är vi mycket glada och tacksamma för!

Projekt & bidrag

BYGDEMEDEL

JORDBRUKSVERKET

LÄNSTYRELSEN

LOFSDALENS
TURISTFÖRENING

LOFSDALENS TURISTNÄRINGS
EKONOMISKA FÖRENING

WEB DESIGN
DIGITALGUIDANCE.SE

Samarbetspartners för kulturdagarna 2017

FJÄLLHOTELLET

CAFÉ BÖNAN

STRISVARAPROJEKTET

Här finns en lista på alla som sponsrat med arbetsinsats, maskiner, saker och ting. Allt det som gjort det möjligt att kunna sätta upp Lindblomsfjöé. Stort tack till alla!
TILL LISTAN ››

Du kan också stödja oss genom att bli medlem ››

Är du nyfiken på och intresserad av att sponsra föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta oss på , så pratar vi vidare om hur ett sponsringsupplägg kan se ut.

Frivillig stödgåva till föreningens ideella verksamhet.
Konto: 6378-413336131
Bg: 5132-4341
Swish: 1232110278
Märk insättningen med ”verksamhetsstöd”