Historia i Lofsdalen

ERIK O. LINDBLOM

Erik föddes i Strådalen år 1857. Han var begåvad med framtidsvisioner, energi och äventyrslystnad som få. Trots ett uruselt utgångsläge hade han kraft att bryta sig ur fattigdom och förnedring. Han nådde sina mål men blev aldrig högmodig eller översittare.
LÄS MER

SPRUTHUSET

Huset byggdes i början av 1920-talet av bröderna Sven och Per Persa Bäckman. En enkel brandspruta köptes och placerades i det lilla huset, därav namnet. Under många år var detta Lofsdalens enda brandförsvar - Spruthuset låg nära vägen och var lättillgängligt.
LÄS MER

FÅNGSTGROPAR

Att använda fångstgropar var ett ganska grymt sätt att fånga älg och vildren. Gropar grävdes som var ca 2-3 meter djupa och några meter i diameter. I groparna kunde spjut sättas ner som djuren föll ner på och spetsades. Groparna täcktes med ris och grenar och därefter drevs djuren mot fångstgroparna.
LÄS MER

ROMBOVALLEN

Rombovallen är en gammal medeltida begravningsplats. Enligt sägnen är det en präst och en domare som dukat under och ligger begravna här. Det var strängt påbjudet att om någon vallfärdande avled under vandringen skulle de begravas på dödsplatsen och all medförd egendom gravläggas med honom.
LÄS MER

SKVALTA

Skvaltan var en enkel kvarn. På en lodrät axel satt ett litet skovelhjul som var nersänkt i ett vattendrag. I övre änden av axeln satt den så kallade löparstenen fastsatt. Hjulet drevs horisontellt av vattnet och drev axeln runt med löparstenen mot den liggande understenen. Stenarna kunde vara 60-120 cm i diameter. 
LÄS MER